ZeeVanNamen

Zomaar een tip

Geeft een naam niet al te makkelijk aanleiding tot pesterijen? Check bijvoorbeeld even de betekenis in een andere bekende taal.

meer handige tips