0 bewaardZeeVanNamen

Alternatieven voor Jazzley

Zomaar een naam...

William
ja
70
nee
28

William is waarschijnlijk verwant aan de oude Germaanse naam Willahelm. Willahelm was, zoals veel namen in het Germaans, een samenvoeging van twee componenten. De uitgang -helm betekent beschermer (vandaar ook ons woord helm). Willa- betekende "vastberaden", "wil" of "resoluut". Gezamenlijk stonden die elementen in de naam dus voor zoveel als een "vastberaden beschermer".

Zomaar een naam...

Pippi
ja
31
nee
15