0 bewaardZeeVanNamen

Alternatieven voor Devion

Zomaar een naam...

Wolf
ja
368
nee
125

Wolf is een ietwat omstreden naam, maar ook een naam met voorgangers in de geschiedenis. In het oude Hoogduits kwamen ook al namen voor met 'wolf' erin. Een bekende, die in Duitsland en andere Duitssprekende landen nog voorkomt, is Wolfgang (als in Wolfgang Amadeus Mozart). Zoals veel Germaanse namen bestaat hij uit twee delen. Wolf staat precies voor wat het zegt, en -gang eigenlijk ook: de manier van lopen, de tred. Ofwel de loop van een wolf.

Zomaar een naam...

Aiko
ja
38
nee
13

Japanse meisjesnaam, betekenis: kleine liefde! Uitspraak A-ie-ko
27 juni 2018